J M A C A
Drag

Azərbaycan Sumo Federasiyası

 Azərbaycan Sumo Federasiyası

Azərbaycan Sumo İctimai Birliyi

 

 

Heydər Əliyev

“Kütləvi idman işinin inkişafına rəhbərlik böyük siyasi əhəmiyyətə malik işdir, çünki xalqın sağlamlığına bizim dövlət qayğımız həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir və indi də verir”.

Son xəbərlər