J M A C A
Drag

İaido

 İaido

İaido

İaido 1500-cü illərin ortalarında başlamışdır. Hayashizaki Jinsuke Shigenobu (1542 - 1621) ümumiyyətlə İaidonun təşkilatçısı kimi qəbul edilir. Çox sayda müxtəlif Koryu (adi məktəblər) var idi, lakin bu gün yalnız bir neçəsi tətbiq olunur. Onların demək olar ki, hər biri əlavə olaraq Muso-Şinden-ryu, Hoki-ryu, Muso-Jikiden-Eishin-ryu, Shinto-Munen-ryu, Tamiya- kimi XVI-XVII əsrlərdə yaradılmış daha təcrübəli məktəbə diqqət yetirir. Ryu, Yagyu-Şinkage-ryu, Muqay-ryu, Sekiguchi-ryu və s.

1868-ci ildə Yapon feodal sisteminin süqutundan sonra müasir fənlərin yaradıcıları öyrəndikləri və ya tətbiq etdikləri klassik fənlərin nəzəriyyəsi və praktikasından götürdülər. 1895-ci ildə Yaponiyanın Kioto şəhərində Dai Nippon Butoku Kai (DNBK) 大日本武徳会 ( "Böyük Yaponiya Döyüş Fəziləti Cəmiyyəti") təsis edilməsi. Müasir yapon qılınc ustalığının inkişafına da mühüm töhfə olmuşdur. 1932-ci ildə DNBK Yapon intizamı olan iaido-nu rəsmi olaraq təsdiqlədi və tanıdı və həmin il Yaponiyada ilk dəfə iaido termini çıxdı.Bu təşəbbüsdən sonra bir neçə iaido təşkilatında qılınc ustalığının müasir formaları təşkil edilir. Yaponiyanın müharibədən sonrakı işğalı zamanı Dai Nippon Butoku Kai və onun filialları 1945-1950-ci illərdə İkinci Dünya Müharibəsinin müttəfiqləri tərəfindən ləğv edildi. Lakin 1950-ci ildə Dai Nippon Butoku Kai yenidən quruldu və Yapon döyüş fənlərinin tətbiqi yenidən başladı.

Zen Nippon Iaido Renmei, Bütün Yaponiya İaido Federasiyası (全日本居合道連盟, Zen Nippon Iaido Renmei) (ZNIR) 1948-ci ildə yaradılmışdır.

1952-ci ildə Yaponiyanın Tokio şəhərində Kokusai Budoin, Beynəlxalq Döyüş Sənəti Federasiyası (国際武道院国際武道連盟, Kokusai Budoin Kokusai Budo Renmei) (IMAF) yaradılmışdır.[24] IMAF beynəlxalq Budonu təbliğ edən Yapon təşkilatıdır, və iaido da daxil olmaqla müxtəlif Yapon döyüş sənətlərini təmsil edən yeddi bölməyə malikdir.

Həmçinin 1952-ci ildə Bütün Yaponiya Kendo Federasiyası (ZNKR) yaradılmışdır.

Döyüş sənətinə nəzarət edən müxtəlif təşkilatların yaranması ilə ortaqlıq problemi yarandı. Təşkilatın üzvləri müxtəlif mənşələrdən ibarət olduqlarından və müxtəlif iaido məktəblərində təcrübəyə malik olduqlarından təşkilatın bütün üzvləri tərəfindən bilinəcək və ədalətli qiymətləndirmə üçün istifadə oluna bilən ümumi kata dəstinə ehtiyac yarandı. Ən böyük Yaponiya təşkilatlarından ikisi, Bütün Yaponiya Kendo Federasiyası (ZNKR) və Bütün Yaponiya İaido Federasiyası (ZNIR), hər biri bu məqsədlə öz təmsilçi kata dəstini yaratdı.

Heydər Əliyev

“Kütləvi idman işinin inkişafına rəhbərlik böyük siyasi əhəmiyyətə malik işdir, çünki xalqın sağlamlığına bizim dövlət qayğımız həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir və indi də verir”.

Son xəbərlər