J M A C A
Drag

Fəxri üzvlük

 Fəxri üzvlük
Fəxri üzvlük

Fəxri üzvlük

1.Yalnız “Assosiasıya”nın İdarə heyyətinin qərarı ilə seçilir.

Heydər Əliyev

“Kütləvi idman işinin inkişafına rəhbərlik böyük siyasi əhəmiyyətə malik işdir, çünki xalqın sağlamlığına bizim dövlət qayğımız həmişə böyük əhəmiyyət vermişdir və indi də verir”.

Son xəbərlər